El passat dimarts 25 d’abril LYNE Group, juntament amb la Unió Empresarial (UEI), va organitzar un acte a la seu de l’Avinguda Europa de Granollers per explicar les novetats de la nova Llei d’Startup. La Cristina Díaz, responsable del departament de Mobilitat Internacional de JDA/SFAI, va ser l’encarregada de desglossar la llei punt per punt i l’Eduard Feliu, fundador i director general de Waitser, va exemplificar la llei amb un cas pràctic com el de la seva empresa.

Prop d’una vintena d’empresaris i emprenedors es van interessar pels beneficis d’aquesta nova llei –Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents- que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2023. Aquesta llei feia anys que l’ecosistema emprenedor demanava per tal de poder competir en igualtat de condicions amb els altres països de la Unió Europea.

L’objectiu de l’aprovació d’aquesta nova jurisprudència és establir un marc normatiu específic per a donar recolzament a la creació i el creixement d’empreses emergents (startups) a Espanya. A més, amb aquesta llei Espanya busca atraure talent i capital internacional, així com estimular la inversió pública i privada.

Què és una Startup?

En primer lloc, aquesta nova legislació amplia la definició de Startup en els següents termes:

 • Empresa innovadora de nova creació i amb un model escalable
 • Independència
 • Caràcter innovador i escalable
 • Domicili a Espanya
 • No estar cotitzada, ni hagin distribuït dividends
 • De base tecnològica -aquí el Gobierno està tenint màniga ample per poder-se acollir en aquest aspecte-
 • Empresa emergent amb una antiguitat màxima de 5 anys
 • Almenys el 60% de la plantilla amb contracte laboral a Espanya
 • Respectuoses amb el medi ambient

Novetats Fiscals

A continuació les desenvolupem:

 • Reducció tipus Impost sobre Societats (IS) i Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) del 25% al 15% en els quatre primers exercicis
 • Aplaçament del deute IS o IRNR els 2 primers anys a 12/6 mesos i exempció de pagaments fraccionats
 • Tributació stock options, l’exempció de 12.000€ fins a 50.000€. Això millora la política retributiva, ja que és una altra opció de pagar als treballadors, a través d’un rendiment diferit i basat en objectius a llarg termini.

Inversió nacional

Millora de la deducció per inversió del 30% actual al 50% de base de 60.000€ a 100.000€ (passant de 18.000€ a 50.000€). D’aquesta manera es redueix el risc d’inversió en un 50%, promovent les inversions en startups.

Inversió estrangera

No serà necessari un NIE, fins ara el gran maldecap del inversors. Es podrà fer a través d’una sol·licitud electrònica, que en 10 dies màxim serà efectiva. A més, es millora els Carried Interest (retribució addicional gestors èxit).

Novetats per atraure talent

 • L’aplicació d’exempcions de les retribucions en espècie també a no residents (check transport, restaurants…)
 • Flexibilització règim impatriats:
  • Reducció del requisit de 10 a 5 anys en el treballador resident a Espanya.
  • Tarifa 24% (600.000€).
  • Aplicació als nòmades digitals i alta qualificació.
 • Visa nòmades digitals.
  • Exerceixen una activitat laboral aliena: empreses ubicades a l’estranger
  • Activitat professional: treball inferior 20% empreses ubicades Espanya

Novetats Laborals / Administratives / Mercantils

 1. Pluriactivitat – Bonificació del 100% del Règim Especial de Treballadors Autònoms de 3 anys com a autònom societari.
 2. El temps de constitució d’una startup es redueix –sempre i quan tingui uns estatuts estàndar– a 6h o 5 dies.
 3. Capital social – 1€ + exclusió temporal causa de dissolució 3 anys (Patrimoni Net inferior a la meitat del Capital Social).
 4. Tràmits telemàtics.
 5. Pagament aranzels i costos: notaris, registradors i publicació al registre mercantil.
 6. Pactes de socis al registre mercantil.
 7. Directrius de foment entre universitats i startups, amb ajudes i fons públics.

 

Aquesta llei es va aprovar el 23 de desembre de 2022, i les mesres fiscals esmentades anteriorment es poden aplicar des de l’1 de gener de 2023. Tot i això, estem pendents del desenvolupament reglamentari.