Pàgina en construcció

Lyne Group funciona a través de 4 pilars bàsics que són el punt de partida

per portar a terme totes les accions i dinamització del club: