La Cambra de Comerç de Barcelona i InfoJobs, portal web de cerca d’ocupació, han elaborat per tercer any consecutiu l’informe “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya”, coincidint amb el període que els joves han d’escollir estudis de secundària i de grau universitari. La informació que s’ha analitzat són les vacants gestionades per InfoJobs a Catalunya durant el 2020 i 2021. L’estudi ofereix una triple informació per a 121 professions: nombre de vacants, persones que es presenten per cada oferta laboral i salari mitjà.

Des de LYNE Group i gràcies al conveni de col·laboració amb la Cambra de Barcelona hem pogut accedir a aquest informe. L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels estudiants, de les seves famílies i de les persones que estan en cerca de feina, dades objectives sobre les vacants de feina que s’ofereixen en el mercat laboral segons àmbit i nivell formatiu. Aquesta informació ha de servir perquè els joves puguin triar el seu futur formatiu amb més coneixement sobre quina és la demanda real del mercat laboral de l’opció triada i les expectatives salarials. Cal començar dient que el 64% de les ofertes laborals qualificades a InfoJobs requereixen estudis d’FP i el 36% estudis universitaristaris.

Les professions amb més demanda al mercat laboral i que ofereixen un millor sou són les relacionades amb Informàtica i Tecnologia, tant amb estudis d’FP com universitaris

L’informe constata que la pandèmia ha tingut una afectació negativa important sobre les demandes de treball en algunes ocupacions, com ara el turisme, el comerç o l’atenció al client, però alhora ha impulsat la demanda de les ocupacions en els sectors TIC i la salut.

La suma de les ofertes en Informàtica i Telecomunicacions (IT), Tecnologia i Indústria (inclou enginyeries) i Professions, arts i oficis, concentren el 33% de les ofertes qualificades gestionades per InfoJobs els darrers dos anys (enfront d’un 32% en l’edició de l’any passat). Els desajustos entre l’oferta i la demanda en el mercat laboral s’estan agreujant, especialment en el cas dels professionals amb estudis TIC.

Les ofertes laborals amb un sou més alt són les dirigides a graduats universitaris en Informàtica i Telecomunicacions (48.500 euros/any amb 5 anys d’experiència). En les ofertes laborals per graduats en FP, els salaris en professions IT són un 24% més alts que la mitjana.

Malgrat que les professions IT ofereixen bones perspectives laborals i econòmiques, la presència femenina en aquests estudis continua sent molt baixa

Les dones només representen el 12% de les matriculacions en els graus universitaris d’Informàtica, el 24% en les Enginyeries, i el 33% en Matemàtiques i Estadística a Catalunya. Tot i que els percentatges estan augmentant gradualment, encara només un 6% de dones matriculades a la universitat van optar per aquests estudis (anomenats STEM), mentre que en el cas dels homes va ser l’opció escollida pel 28% dels matriculats. En l’àmbit de la formació professional els resultats per sexe són encara més desiguals, ja que el percentatge de dones matriculades a la branca d’Informàtica i comunicacions és del 7% (un punt més que el curs anterior).

 

Accedir a l’informe complet: Informe de les professions més demandades i amb major sou a Catalunya 2022