Cambra de Comerç

LYNE Group ofereix a tots els seus associats/des els beneficis i els serveis de formar part de la Cambra de Barcelonadoing businessGRATUÏTAMENT! A continuació detallem quins són els serveis accessibles pels lyners i que es poden demanar posant-se en contacte amb nosaltres, ja sigui a través del Whatsapp (621 21 94 57) o del Correu Electrònic (hola@lynegroup.es).

Per tant els beneficis principals d’aquest conveni de col·laboració són els següents:

 • Tots els lyners tindran accés a les informacions enviades per la Cambra de Comerç, fent esment de manera notòria de la procedència o font originària de la informació
 • Els associats/des podran participar a tots els actes oberts (conferències, tertúlies, cicles temàtics, reunions congressuals…) convocats per la Cambra amb les mateixes condicions que els seus afiliats. De la mateixa manera, s’hauran d’identificar com a membres de LYNE Group, ja sigui per via correu electrònic, mòbil, etc.

Amb l’objectiu d’aprofundir l’aliança entre ambdues institucions, s’estableixen unes línies d’actuació d’interès comú que, sense tenir caràcter limitatiu si més no enunciatiu, es detallen a continuació:

Emprenedoria

 • Facilitar als emprenedors i startups serveis que puguin contribuir de forma eficient a la seva competitivitat. Es prioritzaran els següents:
  • Serveis de suport a l’emprenedoria i informació i orientació financera. La Cambra posa a disposició dels socis de LYNE Group el punt PAE d’atenció a l’emprenedor/a per donar assessorament i gestionar les altes d’autònoms i de Societats limitades i assessorar sobre les possibilitats de finançament.

Innovació

 • La Cambra facilitarà l’accés al servei d’emprenedoria corporativa amb accions per fomentar la innovació oberta; la relació d’startups tecnològiques amb empreses consolidades amb l’objectiu d’afavorir sinèrgies que permetin desenvolupar projectes col·laboratius de creixement i negoci.
 • La Cambra ofereix un servei d’acompanyament en l’obtenció d’incentius a la innovació a través d’un anàlisi inicial del potencial en el present, passat i futur de la empresa per aprofitar aquests incentius.

Internacionalització

 • Serveis d’iniciació a l’exportació, d’anàlisi i obertura de nous mercats, d’accés a oportunitats de negoci i d’estratègia internacional, que impulsin i afavoreixin la internacionalització del teixit empresarial.
 • La Cambra ofereix un servei de resolucions de consultes internacionals gratuït del tipus: classificació aranzelària, documentació per a importació o exportació d’un determinat producte, aranzels aplicables, drets antidúmping, qüestions d’IVA en operacions exteriors, visats, entre altres. Cada empresa pot rebre la resolució de fins a 5 consultes gratuïtes a l’any.

Transformació digital

Es promouran accions d’acompanyament i suport a la transformació digital empresarial 4.0. El portal de la Cambra per a impulsar la transformació digital a les empreses és: https://www.cambradigital.com/

La Cambra posa a disposició dels associats de LYNE Group els espais del HUB DIGITAL ubicat a la seva seu de Diagonal, 452. LYNE Group comptarà amb un pack de 150 crèdits anuals per la utilització de llocs de treball flexible i reserva de sales de reunions amb 20% de dte. per la reserva d’altres espais. Per poder gaudir d’aquests espais, els associats de LYNE Group hauran d’emplenar un formulari facilitat per la Cambra, que hauran de demanar contactant per Whatsapp o Correu Electrònic.

Cambra de Comerç

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona és una corporació de dret públic que presta serveis a les empreses, contribuint a la regeneració del teixit econòmic i a la creació d’ocupació, i consagrant la seva funció de representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

Defensa de l’activitat empresarial

La llei atribueix a la Cambra el caràcter de corporació pública representativa dels interessos generals i de defensa i promoció del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

 • Exerceix funcions público-administratives per a la creació d’ocupació i la regeneració del teixit econòmic
 • Posa al servei dels col·laboradors el coneixement, els espais i els contactes
 • T’ofereix confiança, visibilitat i xarxes d’influència