Des de LYNE Group us posem en coneixement la nova convocatòria d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves. Per tant, us informem que avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ EMT/2550/2023, de 10 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+.

L’import total del programa són 13 milions d’euros, pels quals cada autònom pot rebre la quantia de 15.120€. L’objectiu de la Generalitat de Catalunya és ajudar econòmicament als joves que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes.

Requisits

Aquest ajut es dirigeix a joves entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) donats d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació “Inscrit beneficiari”, el dia anterior o el mateix dia de la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.

Només podran acollir-se a aquests ajuts els joves que s’hagin donat d’alta com a autònoms des de l’1 de gener de 2023 fins el dia abans de presentar la seva sol·licitud de subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 18 de juliol, a les 9:00 hores, i finalitzarà el 20 de setembre, a les 15:00 hores.

Inscripció

Els jovent interessat en participar d’aquest ajut ha de fer la seva sol·licitud de forma telemàtica a través del següent enllaç:

http://gestio.web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-afavorir-lautoocupacio-de-joves-en-el-marc-del-Programa-FSE-00001?category=&temesNom=Treball

Us annexem infografia explicativa dels requisits que cal complir per sol·licitar aquest ajut per tal que en pugueu fer difusió a tots aquells joves que considereu que hi puguin estar interessats.