Des de LYNE Group us posem en coneixement que el Departament d’Empresa i Treball obre una nova convocatòria del programa d’ajuts de foment de l’autoocupació de joves. Es tracta d’un ajut econòmic a les persones joves que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes que els permeti mantenir el seu projecte d’emprenedoria a llarg termini i que contribueixi a la disminució de l’atur entre el col·lectiu jove. L’import total del programa són 13 milions d’euros, pels quals cada autònom pot rebre la quantia de 15.876.

Requisits

Els requisits per rebre l’ajut són:

  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el mateix dia de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir i acreditar, amb un percentatge mínim d’ingressos, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda. Durant tot aquest temps no es pot estar contractat com a persona treballadora assalariada.
  • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.
  • Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.

Inscripció

L’ajut es pot sol·licitar del 15 de maig a les 9h fins al 15 de juliol a les 14h telemàticament a través d’un d’aquests dos canals:

  • canalempresa.gencat.cat
  • tramits.gencat.cat

Com a novetat aquest any es reserven 500.000 euros del pressupost a persones joves amb domicili fiscal a micropobles (municipis de menys de 500 habitants).

Més Informació